Geschiedenis van
Gaverland

Vervolg
geschiedenis

Bezoek van onze
Bisschop aan
Gaverland

Liefde gaf U duizend namen

Liefde gaf U duizend namen,
groot en edel, schoon en zoet,
maar geen één die 't hart der Vlamen,
even hoog verblijden doet,
als de naam, O Moedermaagd,
die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij dan al d'and'ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren,
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren.


Waar men gaat langs Vlaamse wegen,
oude hoeve, huis of tronk,
komt men U, Maria, tegen,
staat uw beeltenis te pronk,
lacht ons toe uit lindegroen,
bloemenkrans of blij festoen,
moge 't nimmer hier verand’ren:
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren,
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren!

Blijf in't Vlaamse hart tronen
als de hoogste koningin,
als de beste moeder wonen
in elk vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood,
nu en in het uur der dood,
ons, uw kind'ren en ook d'and'ren,
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen,
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen

Terug